GENERIC DISSENY, SL, considera fonamental garantir i protegir la privacitat de les dades personals dels seus clients, i per tant respecte i compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, privacitat dels usuaris, així com el secret i seguretat de les dades personals motiu pel que qual informa de la seva política en matèria de protecció de dades.

 

Dades de caràcter personal

En compliment de la LLei Orgànica de 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant la nostra web s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de GENERIC DISSENY, SL correctament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, creat amb la finalitat de gestionar els serveis derivats de la nostra activitat, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària, via ordinària o electrònica, als clients o usuaris sobre productes del seu interès. Aquesta acceptació tindrà sempre el caràcter de revocable.

Tanmateix queda informat que les dades facilitades, podran ser cedides a aquelles terceres persones, quan sigui necessari per a la correcta prestació dels serveis contractats.

Les dades de caràcter personal recollides són adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de GENERIC DISSENY, SL.

Pel fet de facilitar les seves dades personals a la nostre web, el titular de les mateixes està donant el consentiment necessari pel tractament de les dades conforme a la política de protecció de dades de GENERIC DISSENY, SL.

Tot el personal contractat per Generic Disseny, SL així com tots aquells tercers que en virtut d’un contracte d’accés a dades, accedeixin a les dades de caràcter personal amb la finalitat de dur a terme un servei al responsable del fitxer, compliran amb la obligació de confidencialitat i deure de secret, obligació que subsistirà inclús finalitzada la relació contractual.

En tot cas els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Generic Disseny, SL, a C/Cremat nº 27 nº2, de Terrassa 08221. Aquest escrit haurà d’anar acompanyat de fotocòpia del DNI del sol·licitant. En el cas de representació, serà necessària autorització i fotocòpia del NIF d’autoritzat i autoritzant.

 

Mesures de seguretat

GENERIC DISSENY, SL, garantix la confidencialitat i seguretat de les dades personals, quan aquestes siguin objecte de tractament, en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat, establertes en la normativa vigent sobre fitxers automatitzats. Aquestes mesures eviten la pèrdua, alteració, tractament i ús no autoritzat de les dades personals.

 

Canvi de política de protecció de dades

La present política de protecció de dades podrà ser modificada atenent tant a possibles canvis legislatius que es produeixin, com a directrius emanades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal establix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació vénen obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art.10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic En conseqüència, s’informa dels següents extrems:

GENERIC DISSENY, SL, és un estudi de disseny gràfic, que té per objecte social les activitats relacionades amb el disseny gràfic .

El domini generic.cat , és propietat exclusiva de Generic Disseny, SL, amb domicili social, al C/Cremat 27, 2º de Terrassa, 08221, sent la seva adreça electrònica de contacte info@generic.cat. Altres dades de contacte són:

Telf 93.7801102 – Fax 93.7807715

GENERIC DISSENY, SL, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, i les seves dades d’inscripció són.

VOLUM: 32434 FOLI 82 FULL 211069

CIF: B-62215611

GENERIC DISSENY, SL , no està subscrita a cap codi dels regulats en el article 18 de la llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE 34/2002)