Comunicació Concerts Solidaris


Disseny de la imatge gràfica pel cicle de 24 concerts contra la pobresa infantil a benefici de Càritas Catalunya. També dissenyem la imatge per esdeveniments musicals de la pròpia Fundació Música Solidària.

abril 20, 2016