Marca i web Rum Interiors


Seguint amb la idea de continuitat, de peces que encaixen, d’ordre i d’estructura, hem redissenyat la marca de RUM INTERIORS, un equip d’interioristes que treballa amb molt de gust des de fa més de 15 anys.

El resultat: una imatge actual i compacta, unes targetes molt alegres i una nova web molt visual.

www.ruminteriors.com
gener 01, 2016