Rum Interiors


Seguint amb la idea de continuitat, de peces que encaixen, d’ordre i d’estructura, hem redissenyat la identitat corporativa de RUM INTERIORS, un equip d’interioristes que treballa amb molt de gust des de fa més de 15 anys.

El resultat: una imatge actual i compacta i unes aplicacions gràfiques basades en la idea d’unió i treball en equip.

maig 19, 2017